Vuosikokous 30.9.2020 vahvisti jäsenmaksuksi 12,00€. Maksu viimeistään 31.10.2020 mennessä. 
Tilinumero ja ohje kohdassa LIITTYMINEN.