Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 29.3.2017 klo 17.00 alkaen Kansallisarkisto Jyväskylässä.

Kokouksen esityslista

Aika: Keskiviikko 29.3.2017 klo 17.00 
Paikka: Kansallisarkisto Jyväskylä, Pitkäkatu 23, 40100 Jyväskylä

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
  • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
  • Valitaan kokoukselle sihteeri
  • Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Vuoden 2016 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausuntojen esittäminen
 6. Tilinpäätöksen 2016 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
 7. Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi toimikaudelle 2017
 8. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus vuodelle 2017
 9. Hallituksen esitys talousarvioksi toimikaudelle 2017
 10. Hallituksen puheenjohtajan valinta toimikaudelle 2017
 11. Hallituksen muiden jäsenien valinta toimikaudelle 2017
 12. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta toimikaudelle 2017
 13. Muut esille tulevat asiat
 14. Kokouksen päättäminen

Vuosikokouksen jälkeen Heikki Vuorimies opastaa SVARIN digiarkiston käytössä.

Tervetuloa!
Hallitus