Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 28.3.2018 klo 17.00 alkaen Kansallisarkisto Jyväskylässä.
 
Kokouksen esityslista
Aika: Keskiviikko 28.3.2018 klo 17.00
Paikka: Kansallisarkisto Jyväskylä, Pitkäkatu 23, 40100 Jyväskylä
 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Vuoden 2017 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausuntojen esittäminen
 6. Tilinpäätöksen 2017 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
 7. Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi toimikaudelle 2018
 8. Hallituksen esitys talousarvioksi toimikaudelle 2018
 9. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus vuodelle 2018
 10. Hallituksen puheenjohtajan valinta toimikaudelle 2018
 11. Hallituksen muiden jäsenien valinta toimikaudelle 2018
 12. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta toimikaudelle 2018
 13. Muut esille tulevat asiat
 14. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Hallitus